18 december 2014

SBK

Elin Wägner, åh vad jag gillar Dig! 
Elin Wägner benämner ”den nya kvinnan” som SBK vilket står för Självständig Bildad Kvinna.  Och nu pratar vi tidigt 1900-tal, så där en nästan 110 år sedan. Då, när kvinnorna fortfarande hade nästan två årtionden kvar av kamp för kvinnlig rösträtt. Tänka sig, Selma Lagerlöf fick Nobelpriset i litteratur 1909 och invaldes i Svenska Akademien 1914,  men hon hade inte rätt att rösta i allmänna val!

För Elin Wägner betydde inte bara SBK Självständig Bildad Kvinna utan också Självförsörjande Bildad Kvinna. Men det var inte lätt att vara vare sig det ena eller det andra vid denna tid. Några av Elin Wägners romanfigurer arbetar som kontorister, de har hälften av männens lön men gör samma saker. Lika lön för lika arbete var också något som Elin Wägner kämpade  för (känns det igen…) 
De fattiga flickorna som inte hade rika fäder som kunde backa upp hade svårt att klara sig på sina kontoristlöner. De så kallade familjeflickorna som hade det och ändå ville arbeta var billigare arbetskraft än de fattiga flickorna. Det var ju inte meningen att dessa kontoristflickor skulle kunna leva på sitt arbete.  ”Kontoret är ingen försörjningsinrättning” svarar en chef när en av flickorna i boken Norrtullsligan ber om löneförhöjning.

I Pennskaftet skriver Elin Wägner om arkitekten Dick som ska läras om från slentrianmässigt kvinnoföraktande ungkarl till en feministisk kamratman, solidariskt torkande disk efter kvinnors möten, Baron Starck ska bli en förkämpe för kvinnors rösträtt genom Pennskaftets feministiska charmoffensiv. 
Tänka sig, året är 1910! Vilken tuffing hon var och vilken humor hon hade! 

Elin Wägner hade två världar att förhålla sig, den ena en vision den andra en verklighet. Den ena präglades av jämlikhet och solidaritet och den andra som var den rådande präglades av konkurrens och hierarkiska strukturer. Inget nytt, tänker jag då!
Nu har jag varken läst Norrtullsligan eller Pennskaftet, men en antologi om en författare ger mycket. I Det första fotstegets moder skriver ett 25-tal om Elin Wägner. Några av dessa är Ebba Witt-Brattström, Majgull Axelsson, Thage G. Peterson, Eva Moberg, Elisabet Hermodson och Stefan Edman. 
För jämställdhet, fred och miljö!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar